Markens Bataljon

Marken fane 2020

Markens nye fane og informasjon om stiftelsen i 1854 - klikk på fanen

  Rådet 2019 Tlf:
Sjef:  Ole Anders Rognø 93896044
1. Komp:  Adrian Fredriksen 45691755
2. Komp: Viktor Reidar Johannessen Ryssevik 98148271
Fanebærer: Finn Erik Dyngeland Hammar 91599304
1.Faneoffiser: Benjamin Valen Grytten 90190722
2.Faneoffiser: Marius Jørgensen 41484288
3.Faneoffiser: Andy Amadeus Helgesen Andersen 41585409
Tambur: Mads Erichsen 47712880
Oppslager: Lars Brudvik 95362578
Hellebardsjef: Michael Oleka  48672140
Adjutant: Jonas Follesø       48171424

 

Ansvarsområde
·        PR-ansvarlig        – Finn Erik Dyngeland Hammar
·        Verveansvarlig     – Ole Anders Rognø
·        Fraværsansvarlig  – Adrian Fredriksen og Benjamin Valen Grytten
·        Renholdsansvarlig – Lars Brudvik 
·        Sponsoransvarlig  – Ole Anders Rognø 

 

  Rådet 2020 Tlf:
Sjef:  Adrian Fredriksen 45691755
1. Komp:  Herman Kjeldsen  
2. Komp: Kebron Mekonem  
Fanebærer: Jonas Follesø   
1.Faneoffiser: Andy Amadeus Wolfgang  
2.Faneoffiser:    
3.Faneoffiser:    
Tambur: Mads Erichsen 47712880
Oppslager: Lars Brudvik 95362578
Hellebardsjef:    
Adjutant:        

 

 

Kontakt:            Mads                           Ole

Uniformene var ikke byttet ut enda.