Markens Bataljon

  Rådet 2020 Tlf:
Sjef:  Adrian Fredriksen 45691755
1. Komp:  Herman Kjeldsen  
2. Komp: Kebron Mekonem  
Fanebærer: Jonas Follesø   
1.Faneoffiser: Andy Amadeus Wolfgang  
2.Faneoffiser:    
3.Faneoffiser:    
Tambur: Mads Erichsen 47712880
Oppslager: Lars Brudvik 95362578
Hellebardsjef:    
Adjutant: