top of page

For foreldre

Hva dere kan forvente av bataljonen

Buekorps skal være en trygg, mangfoldig og inkluderende arena. Vi tar ekstra godt vare på de aller minste, og tildeler ansvar etter ønsker og evner så godt det lar seg gjøre.

 

Vi tilrettelegger for kameratskap og solidaritet, og har selvsagt nulltoleranse for mobbing. På turer utenbys har vi voksne fra Eldre Markegutters Forening og medlemmer av foreldregruppen med oss for å forsikre at guttene reiser trygt.

 

Vi holder god kontakt med foreldre, og sørger alltid for at de er oppdatert på aktiviteter eller endringer i bataljonen. 

Hva vi ønsker av dere

 

Medlemmene bekoster selv skjorte, bukse og sko. Dersom dette er vanskelig, så er korpset behjelpelig med lån av bukse, skjorte og sko. Vi setter pris på om foreldre/foresatte setter seg inn i uniformsreglementet, og lærer guttene å ta vare på effektene sine.

 

Offiserene formidler direkte informasjon, men følg gjerne med på våre nett- og facebooksider. Sesongprogrammet trykkes opp, og passer perfekt på kjøleskap og whiteboards.

 

Foreldregruppen

Foreldregruppen i Markens Bataljon er en flott gjeng med buekorpshjerter som ønsker å hjelpe til - enten det skulle være å holde lokalet åpent, baking, dugnad, eller hjelpe til med sying av uniformer. Foreldregruppen er en viktig støtte for korpset.

 

Foreldregruppens ønske er å rekruttere flere foreldre med i gruppen, både for korpset sin del, og for det flotte miljøet disse ildsjelene har. Formålet med gruppen er å stille opp for guttene uten å blande oss inn i aktiviteter. Vi hjelper til på arrangementer, besørger mat og drikke og ellers annet for Bataljonen.

raadet.jpg

InnmeldingSSKJEMA

Benytt skjemaet under for innmelding. Du vil motta svar med detaljer for vippsing av årskontigent pålydende kr 250,-, samt informasjon om oppmøte og uniformseffekter.

Takk for innsendingen din!

bottom of page