top of page

Våre lokaler

menu_lokaler.jpg

Lokalet vårt

Marken Bataljons lokaler ligger i kjelleren på Rådhusplassen 8. Bygningen er oppført mellom 1862 – 1865 som Bergens nye Raadstue. Bygningen fungerte som kombinert rettslokale og politistasjon. Politiet disponerte første etasje og hadde politiarrest i kjelleren der buekorpset har lokaler i dag. Frem til 1933 fungerte bygningen som byens tinghus. Etter å ha fungert som tinghus disponerte Bergen kommune og politiet lokalene frem til Marken Bataljons overtakelse i 1996.

Etter mange år i trange lokaler i Strømgaten, fikk Markens Bataljon den 8. februar 1996 tildelt disse lokalene vi disponerer i dag. Lokalene var i dårlig stand og måtte pusses opp fra grunnen av. Vinteren 1997 gikk med til dugnad og oppussing. Blant annet ble de gamle fyrkjelene på ca. 16 tonn til sammen demontert og fraktet vekk. Mange tusen arbeidstimer ble nedlagt av gamlekarer og aktive. 

Endelig ble lokalet ferdig til sesongstart, og den 5. mars 1998 ble det nye lokalet offisielt åpnet av kommuneråd Inger Margrethe Presterud. Hun ble også takket for sin uvurderlige innsats for saken. Takk ble det også til et par personer fra Bergen kommunes tekniske avdeling og andre bidragsytere som gjorde det mulig for oss i Markens Bataljon å endelig få egnede lokaler for å drive buekorpstradisjonen videre. Igjen takk til alle som har bidratt i alle disse årene med å holde vedlike våre flotte lokaler. Vi trives veldig godt og håper du/dere vil også trives.

bottom of page