top of page

eldre markegutters forening

Har du gått i Markens Bataljon?

 

Da ønsker Eldre Markegutters Forening deg velkommen som medlem. Foreningens mål er å arbeide for å sikre økonomien, og for å kunne fungere som rådgivere for Markens Bataljon.

Foreningen er med og marsjerer med korpset på de store dagene. I 2006 var det Buekorpsenes dag, og 34 eldrekarer marsjerte under gamle faner.

Hvis du har gått i Markens Bataljon kan du møte opp på marsjeringsdagene og melde deg inn i Eldreforeningen, og kanskje har du en sønn som kan begynne i buekorpset.

Vi håper du kan bidra med å betale medlemskontingenten på 250,- og gjerne sette noen ekstra kroner inn på konto. merk: verving.

Konto nr: 36258764433

Penger trenger vi nemlig sårt til;

  1. Å hjelpe korpset fremover, bevilge midler til rekruteringsmateriale; brosjyrer og verveplakater.

 

  1. Jubileumsbok; Denne er utgitt og kan kjøpes her: Bestille bok.

 

Har du lyst å være med å bidra med noe her,

Kontakt gjerne formann i foreningen;

Jan – Ove Larsen mail; ja-ovlar@online.no

bottom of page