top of page

ordensreglement 

§ 1.

Offiserer skal møte frem til alle eksersisdager en time før korpset står oppstilt på linje. Slagere og menige møter frem en halv time før.

§ 2.

Du må møte frem presis til alle eksersisdager.

§ 3.

Når du er i korpset, skal du oppføre deg.

§ 4.

Du skal følge ordre og delta under hele eksersisdagen.

§ 5.

Om du ikke kan delta, må du melde fra til din offiser.

§ 6.

Tre fravær uten gyldig grunn medfører underkjent sesong i korpset.

§ 7.

På avslutningsdagen deles ut diplom til alle aktive som fortjener "Godt fremmøte".

.

bottom of page